Tulosvaroitus: Lifa Air Oyj arvioi sekä liikevaihdon että käyttökatteen vuodelle 2022 jäävän aiemmin arvioidusta ja peruuttaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022

Lifa Air Oyj          YHTIÖTIEDOTE         20.6.2022 klo 9.00       SISÄPIIRITIETO

Yhtiö arvioi, että se jää jälkeen vuodelle 2022 aiemmin arvioimastaan liikevaihto- ja käyttökateohjeistuksestaan. Yhtiölle merkittävien avaintarjouskilpailujen siirtyminen tekee loppuvuoden kehityksen arvioinnista erittäin haastavaa. Yhtiöllä ei ole varmuutta, että se kykenee loppuvuoden aikana kuromaan umpeen hiljaisen toisen vuosineljänneksen aiheuttaman toteuman jättämän suhteessa ennusteisiin.

Syynä alkuperäistä ohjeistusta heikompaan kehitykseen on koronapandemian heikkenemisestä johtuva ennustettua nopeampi kirurgisten suu-nenäsuojusten ja hengityssuojaimien myynnin väheneminen sekä kuluttaja- että ammattikäyttäjien tarpeisiin. Lisäksi muuttunut geopoliittinen tilanne on vaikeuttanut muiden tuotteiden markkinoille saattamista pitkittyneistä toimitusajoista johtuen.

Edellä mainituista syistä ja epävarmuuksista johtuen Lifa Air Oyj peruu vuodelle 2022 antamansa ohjeistuksensa, ja Yhtiö ei anna uutta taloudellista ohjeistusta tässä vaiheessa.

Yhtiö on jo aloittanut muuttuneen tilanteen johdosta sopeuttamistoimenpiteet tavoitteenaan parantaa kustannustehokkuutta ja panostaa voimakkaasti myyntiä edistäviin ja sitä lisääviin toimenpiteisiin.

Yhtiö on jo vähentänyt riippuvuutta koronapandemiaan liittyviin tuotteisiin ja kehittänyt uusia, jo aiemmin mainittuja tuotteita, kuten hengityssuojaimia ja ilmanpuhdistimia, jotka saadaan markkinoille kolmannen vuosineljänneksen 2022 aikana.  

Aiemmin julkistettu ohjeistus vuodelle 2022, julkaistu 29.3.2022

Lifa Air odottaa tilikauden 2022 liikevaihdon olevan 18–24 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 5–8 miljoonaa euroa.

Yhtiön puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan 15.9.2022.

Lisätietoja antaa:

Vesa Mäkipää
Toimitusjohtaja
+358 50 63 696
vesa.makipaa@lifa-air.com

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098

Tietoja Lifa Airista

Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Lifa Air on edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön kilpailuedut perustuvat Yhtiön omaan teknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Yhtiön puhtaan hengitysilman ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Lifa Airin tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Lifa Airilla on yli 30 vuoden kokemus maailmanlaajuisen asiakasverkoston palvelemisesta, ja Yhtiön tuotteita on myyty yli sataan maahan. Lifa Airilla on monipuolinen asiakaskunta, johon kuuluu yrityksiä useilta eri toimialoilta, kuten terveydenhuolto-, liikenne-, matkailu-, hotelli-, rakennus- ja kiinteistöalalta sekä lääke- ja ruokateollisuudesta, julkishallinnon toimijoita sekä kuluttaja-asiakkaita suoramyynnin ja kaupan alan välityksellä.

Vuonna 2021 Lifa Air-konsernin liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa (2020: 10,8 miljoonaa euroa) ja Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli 5,9 miljoonaa euroa (2020: 2,9 miljoonaa euroa). Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 58 työntekijää.

Lue lisää: https://sijoittajat.lifa-air.com

Yhteyshenkilöt

Vesa Mäkipää

Toimitusjohtaja

Lifa Air Oyj