Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä %-osuus osakkeista
Lifa Air Environmental Technology Limited* 3 474 900 34,09

* Lifa Air Environmental Technology Limited on Lifa Air International Ltd:n toimitusjohtaja Benjamin Shumin määräysvaltayhteisö. Sisältyy ”Kaikki osakkeet yhteensä” määrään, mutta ei ”100 suurinta yhteensä” riviin, johtuen teknisestä virheestä. Tosi asiallisesti Lifa Air Environmental Technology Limited on Lifa Air Oyj:n toiseksi suurin omistaja, vaikka se ei taulukossa näy.