Taloudelliset tavoitteet ja tulosennuste

Lifa Air tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 25–30 prosentin liikevaihdon keskimääräistä vuosittaista kasvuvauhtia (CAGR). Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2026 mennessä noin 60 miljoonan euron liikevaihto.

Keskipitkällä aikavälillä Lifa Air tavoittelee vähintään 20 prosentin käyttökatemarginaalia (EBITDA, %) ja 40 prosentin omavaraisuusastetta.

Yhtiön liikevaihtotavoite pohjautuu pääosin kannettavien henkilökohtaisten ilmanpuhdistimien kaupalliseen läpimurtoon ja ilmanpuhdistin-tuotesegmentin laajentamiseen edullisempaan hintasegmenttiin. Näitä kahta pääajuria tukee vahvasti näissä käytettävien suodattimien jälkimarkkina, josta tavoitellaan merkittävää osuutta Lifa Airin liikevaihtoon.

Lifa Air tavoittelee myös olennaisesti kasvavaa liikevaihtoa FFP2- ja FFP3-hengityssuojaimien osalta. Yhtiö myös odottaa, että BIOPROT-hankkeen myötä kehitettävien biopohjaisten hengityssuojaimien ja kirurgisten suu-nenäsuojusten myynti tulee kasvamaan nopeasti niiden myynnin aloittamisen jälkeen.

Osinkopolitiikka

Yhtiön osinkopolitiikkana on lyhyellä aikavälillä osingonjaon sijasta priorisoida kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen rahoittamista Lifa Airin strategian mukaisesti, mutta keskipitkällä aikavälillä yhtiö näkee myös osinkojen jakamisen yhtenä vaihtoehtona.

Tulosennuste

Lifa Air odottaa tilikauden 2022 liikevaihdon olevan 18–24 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 5–8 miljoonaa euroa. Ohjeistus perustuu Lifa Airin alkuvuoden kehitykseen sekä yhtiön johdon oletuksiin koskien toimintaympäristön kehitystä sekä Lifa Airin kykyä tuottaa liikevaihtoa loppuvuoden 2022 aikana. Ohjeistusta tukevat Lifa Airin uudet tuotteet sekä tuotevariaatiot, kustannustehokkuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet sekä yhtiön aktiivinen uusasiakashankinta.