Avainlukuja

Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 1.1. –

31.12.2021

(Konserni)

1.1. –

31.12.2020

(Konserni)

Liikevaihto 17 829,0* 10 782,7*
Käyttökate (EBITDA) 5 935,3 2 883,9
Käyttökate, % (EBITDA, %) 33,3 % 26,7%
Liikevoitto (EBIT) 5 222,9* 2 515,7*
Liikevoitto, % (EBIT, %) 29,3 % 23,3 %
Tilikauden voitto 4 029,1* 1 981,0*
Nettovelka 5 694,9 3 246,4
Omavaraisuusaste, % 44,2 % 21,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 83,0 % 107,8 %
Oman pääoman tuotto, % 58,7 % 65,8 %

*  Tilintarkastettu

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Tunnusluku Määritelmä tai laskentakaava
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate, % (EBITDA, %) = Käyttökate jaettuna liikevaihdolla x 100%
Liikevoitto, % (EBIT, %) = Liikevoitto jaettuna liikevaihdolla x 100%
Nettovelka = Korolliset velat vähennettynä rahoilla ja pankkisaamisilla
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla x 100%
Nettovelkaantumisaste, % = Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100%
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto jaettuna omalla pääomalla x 100%