Lifa Air Oyj on toteuttanut kasvuesitteessä kuvatun Lifa Air International Ltd:n osakkeiden kaupan

Lifa Air Oyj          YHTIÖTIEDOTE         27.4.2022 klo 20.30

Lifa Air Oyj (“Lifa Air” tai ”Yhtiö”) on tänään toteuttanut maaliskuussa 2022 allekirjoitetun osakekauppa-sopimuksen mukaisesti ja Yhtiön 29.3.2022 julkaistussa EU:n kasvuesitteessä kuvatulla tavalla osakkuusyhtiö Lifa Air International Ltd:n (”Lifa Air International”) osakkeiden kaupan, jolla Yhtiö hankki 57 prosenttia Lifa Air Internationalin osakkeista kasvattaen omistusosuutensa Lifa Air Internationalissa 100 prosenttiin.

Osakekaupan täytäntöönpano oli ehdollinen listautumisannin toteutumiselle ja sille, että listautumisannissa kerättävien bruttovarojen määrä on vähintään 6 miljoonaa euroa. Kauppahinta osakkeista oli yhteensä 2,85 miljoonaa euroa.

Lifa Air Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Vesa Mäkipää

Toimitusjohtaja

Lifa Air Oyj

Puh:+358 50 63 696

vesa.makipaa@lifa-air.com

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

Tietoja Lifa Airista

Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygie-niatuotteet.

Lifa Air on edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön kilpailuedut perustuvat Yhtiön omaan teknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Yhtiön puhtaan hengitysilman ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimer-kiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Lifa Airin tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tar-peisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Lifa Airilla on yli 30 vuoden kokemus maailmanlaajuisen asiakasverkoston palvelemisesta, ja Yhtiön tuotteita on myyty yli sataan maahan. Lifa Airilla on monipuolinen asiakaskunta, johon kuuluu yrityksiä useilta eri toi-mialoilta, kuten terveydenhuolto-, liikenne-, matkailu-, hotelli-, rakennus- ja kiinteistöalalta sekä lääke- ja ruokateollisuudesta, julkishallinnon toimijoita sekä kuluttaja-asiakkaita suoramyynnin ja kaupan alan välityk-sellä.

Vuonna 2021 Lifa Air-konsernin liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa (2020: 10,8 miljoonaa euroa) ja Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli 5,9 miljoonaa euroa (2020: 2,9 miljoonaa euroa). Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 58 työntekijää.

Lue lisää: https://sijoittajat.lifa-air.com

Yhteyshenkilöt

Vesa Mäkipää

Toimitusjohtaja

Lifa Air Oyj