Lifa Air Oyj: Muutos johtoryhmässä

Lifa Air Oyj          YHTIÖTIEDOTE         9.11.2022, kello 14.15 EET

Lifa Air Oyj:n markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Uppa lopettaa yhtiön palveluksessa. Hän jättää tehtävänsä vuoden loppuun mennessä jatkaakseen uraansa yhtiön ulkopuolella. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet markkinoinnin ja viestinnän tehtävien uudelleen organisoimiseksi.

”Kiitän Juhaa hänen merkittävästä työpanoksestaan ja hyvästä yhteistyöstä. Toivotan hänelle menestystä tulevaan”, Vesa Mäkipää toteaa.

Lisätietoja:

Vesa Mäkipää
Toimitusjohtaja
+358 50 63 696
vesa.makipaa@lifa-air.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

www.sijoittajat.lifa-air.com

Tietoa Lifa Airista

Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Lifa Air on edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön kilpailuedut perustuvat Yhtiön omaan teknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Yhtiön puhtaan hengitysilman ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Lifa Airin tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Vuonna 2021 Lifa Air -konsernin liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa (2020: 10,8 miljoonaa euroa) ja Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli 5,9 miljoonaa euroa (2020: 2,9 miljoonaa euroa). Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 58 työntekijää.

Yhteyshenkilöt

Vesa Mäkipää

Toimitusjohtaja

Lifa Air Oyj