Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokouksen kutsuu koolle tavallisesti hallitus. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, jos sen pitämistä tietyn asian käsittelemistä varten vaativat kirjallisesti yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista.